Ośrodek Leczenia Uzależnień

Cele Programu Leczenia Uzależnień

Zasadniczym celem programu terapeutycznego jest uzyskanie w możliwie jak najkrótszym czasie, trwałych zmian w funkcjonowaniu pacjentów, takich jak zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji, nauczenie się i korzystanie w życiu z umiejętności intra i interpersonalnych potrzebnych do zachowywania trzeźwości, nauczenie się zapobiegania nawrotom choroby oraz rozwiązywanie problemów osobistych.

Traktujemy każdego pacjenta indywidualnie, planując razem z nim program leczenia uzależnień w założeniu, że pacjent jest partnerem i aktywnym uczestnikiem procesu własnej terapii. Terapeuta, poprzez budowanie dobrej relacji, opartej na towarzyszeniu pacjentowi w przyglądaniu się swojej drodze życiowej staje się osobą wspierającą jego zmianę. Rolą terapeuty jest wyznaczanie kierunku i takie prowadzenie pacjenta, by potrafił on świadomie zobaczyć, w jakiej rzeczywistości obecnie funkcjonuje, zrozumiał przyczynę swojego problemu i odnalazł drogę wyjścia.

Nasz Program powinien pozwolić pacjentowi osiągać dwa główne cele. Dawać umiejętności utrzymania abstynencji, powstrzymywania się od nałogowych zachowań. Dawać umiejętności potrzebne do życia na trzeźwo.

W praktyce cele te sprowadzają się do nauczenia utrzymywania abstynencji od środków psychoaktywnych i powstrzymywania się od zachowań o charakterze nałogowym, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz zachęcenia do dalszej pracy nad sobą między innymi poprzez udział w programach samopomocowych. Dalsze cele to poprawa efektywności pracy, zachęcenie do rozwoju osobistego oraz pomoc pacjentom w rozwijaniu zdrowych relacji interpersonalnych.

Terapia UzależnieńProgram Weekendowy

Terapia Uzależnień
Program Weekendowy

Terapia w trybie weekendowym trwająca 6 miesięcy.

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...