Terapię opieramy na dialogu motywującym do zmiany. Rezygnujemy z bolesnej (stosowanej dotychczas w lecznictwie odwykowym) konfrontacji - na rzecz uzyskania wglądu we własne życie i motywacji do zmiany, poprzez zadawanie pytań otwartych, angażowanie pacjenta we własną terapię, pomoc w formułowaniu przez niego problemów, pokonywaniu ambiwalencji i podejmowaniu samodzielnej decyzji dotyczącej dalszego życia.

Towarzyszymy pacjentowi w planowaniu zmiany i jej podtrzymywaniu. Dzięki stosowaniu profilaktyki prozdrowotnej, uważności na siebie i otaczający świat, dzięki odkryciu zasobów własnych, nasz klient ma duże szanse na satysfakcjonujące życie. Staramy się unikać stygmatyzacji k, nie używamy potocznego określenia ,,alkoholik’’ , nie oceniamy pacjenta, a jedynie towarzyszymy mu w jego poszukiwaniach motywacji do zmiany.

W trakcie terapii nasi klienci mogą również uczyć się wielu cennych umiejętności takich jak asertywność, radzenie sobie ze stresem i z emocjami. Warsztaty te pomagają zwiększyć poczucie sprawczości i kontroli nad życiem, a także uczą stawiania granic i i pomagają w budowaniu pozytywnej samooceny.

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...