Poradnia Leczenia Uzależnień

Porady Psychiatryczne

W leczeniu uzależnień porada psychiatryczna jest niezbędna w przypadku diagnozy i ukierunkowania procesu terapeutycznego oraz konieczności wprowadzenia farmakoterapii. Szczególnie porada psychiatryczna potrzebna jest przy zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia a zwłaszcza pacjentów z podwójną diagnozą.

Objawy zaburzeń psychicznych są bardzo często spotykane u osób używających substancji psychoaktywnych. Analogicznie, chorzy psychicznie powszechnie sięgają po środki psychoaktywne i uzależniają się. Jednakże w tej grupie osób „podwójnie” chorych współistniejące zaburzenia często nie są właściwie rozpoznawane, a kiedy jedno z nich jest zdiagnozowane, drugie bywa z reguły przeoczane. Osoby uzależnione ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi, czyli pacjenci z tzw. podwójną diagnozą (podwójnym rozpoznaniem), sprawiają bardzo duże problemy w leczeniu a rokowanie w ich przypadku jest z reguły niekorzystne.

Termin podwójna diagnoza (podwójne rozpoznanie) odnosi się do grupy pacjentów, u których współwystępują zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu i nikotyny) i poważne zaburzenia psychiczne, np. schizofrenia, zaburzenia afektywne lub lękowe (Sheehan, 1993; Thylstrup i Johansen, 2009). Współwystępowanie dwóch lub więcej zaburzeń może dotyczyć również współistnienia uzależnień od dwóch lub więcej substancji czy częstego występowania zaburzeń somatycznych u osób z uzależnieniem, jednak takich sytuacji klinicznych nie uznaje się za podwójną diagnozę. Pojęcie to rezerwuje się wyłącznie dla występowania uzależnienia u osoby chorej psychicznie.

Wizyta u psychiatry jest również konieczna w przypadku konieczności przepisania leków hamujących głód alkoholowy lub narkotykowy.

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...