Poradnia Leczenia Uzależnień

Porady Terapeutyczne

Porady terapeutyczne mają na celu pomoc w rozwiązaniu problemów z uzależnieniem. Czasem wystarczy jedno spotkanie, ale często potrzebne jest odbycie większej ich ilości ze względu na potrzebę głębszej diagnozy problemu.

W naszych poradniach udzielamy porad z zakresu terapii uzależnień zarówno osobom dorosłym, jak i młodzieży. Naszą ofertę kierujemy do osób uzależnionych, ich rodzin oraz bliskich. Zapraszamy wszystkie osoby, które zastanawiają się nad tym, czy dotyczy je problem uzależnień, mają wątpliwości, czy terapia jest dobrym wyborem, potrzebują wsparcia, stawiają sobie różne pytania:

- Czy to już uzależnienie czy jeszcze zachowanie problemowe?
- Co jest pomocne w zmianie zachowania nałogowego?
- Na czym polega leczenie uzależnienia?
- Jak mogę sobie lepiej radzić, jeżeli żyję z osobą z problemem uzależnienia?
- W jaki sposób mogę skutecznie pomóc osobie uzależnionej?
- Jakie są formy pomocy dla bliskich osób uzależnionych?

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...