Ośrodek Terapii Uzależnień

Terapia Uzależnień Program Stacjonarny

Terapia uzależnień w formie stacjonarnej, realizowana w Centrum Leczenia Uzależńień GoodWay prowadzona jest w nurcie humanistycznym.
W naszym myśleniu o uzależnieniu wychodzimy z saluotegentycznego podejścia do choroby, poszukującego w człowieku zasobów do zdrowienia
i dobrego funkcjonowania psychospołecznego.

Traktujemy każdego pacjenta indywidualnie, planując razem z nim program psychoterapii w założeniu, że pacjent jest partnerem i aktywnym uczestnikiem procesu własnej terapii. Terapeuta, poprzez budowanie dobrej relacji, opartej na towarzyszeniu pacjentowi w przyglądaniu się swojej drodze życiowej staje się osobą wspierającą jego zmianę. Rolą terapeuty jest wyznaczanie kierunku i takie prowadzenie pacjenta, by potrafił on świadomie zobaczyć, w jakiej rzeczywistości obecnie funkcjonuje, zrozumiał przyczynę swojego problemu i odnalazł drogę wyjścia.

Stacjonarne Leczenie Uzależnień
Etap Diagnostyczny

Rozpoczyna go rzetelna diagnoza stanu psychicznego pacjenta. Diagnozujemy problem, nie tylko poszukując odpowiedzi na pytanie o samo uzależnienie, ale i o jego głębokość (wg. DSM 5, Skali ADS, skali SADD). Badamy problemy pacjenta w rozmaitych obszarach jego życia. Nie bez znaczenia jest tu ich etiologia. Wywiad kliniczny dotyczy różnych aspektów, w tym rodziny pochodzenia pacjenta, nauki szkolnej, traum z dzieciństwa, rodziny obecnej, funkcjonowania społecznego, chorób somatycznych i ewentualnych problemów o charakterze organicznym.

Nie wystarczy, bowiem zaleczyć objawy, ważne jest także dotarcie do ich przyczyny. Istotna jest tu odpowiedź na pytanie, czy pod objawami uzależnienia nie kryją się inne znaczące zaburzenia, takie jak: adaptacyjne, lękowe, osobowościowe, głębsze psychiczne, a także związane z zespołem stresu pourazowego (PTSD). Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie. W oparciu o badania specjalistyczne, w tym psychologiczne oraz psychiatryczne terapeuta wspólnie z zespołem i pacjentem ustalają najlepszy dla niego plan terapii. Terapia indywidualna odbywa się dwa razy tygodniowo.


Stacjonarne Leczenie Uzależnień
Etap II Motywowanie do zmiany

Po ustaleniu diagnozy rozpoczyna się etap motywowania do zmiany. Od pierwszego spotkania terapeuta pracuje z pacjentem w duchu dialogu motywującego do zmiany. Kluczowe jest tu nawiązanie dobrego sojuszu terapeutycznego, opartego na współpracy. Terapeuta pomaga pacjentowi w nazwaniu jego problemu, rozwiewa ambiwalencję dotyczącą zmiany, towarzyszy przy dokonywaniu wyboru drogi i planowaniu. Jest to relacja oparta na współpracy i towarzyszeniu, bez jakichkolwiek oddziaływań konfrontacyjnych i dyrektywnych. Jeśli dochodzi do konfrontacji, to tylko takiej, której pacjent sam dokonuje. Oddziaływania terapeuty nacechowane są empatią i zrozumieniem. Terapeuta pracuje na zasobach pacjenta uwypuklając je i dając wsparcie. Pacjent sam dokonuje wyborów, ponieważ to on wie najlepiej, co jest mu potrzebne i co mu pomaga.


Stacjonarne Leczenie Uzależnień
Etap III Terapia Grupowa - 28 dni, poniedziałek - sobota.

Terapia grupowa prowadzona jest w duchu dialogu motywującego do zmiany. Terapeuta nie głosi, ale dopytuje poprzez stawianie pytań otwartych, stosuje odzwierciedlania proste, wzmocnione, złożone. Pacjent jest tu aktywnym podmiotem, który ma możliwość samodzielnego odnoszenia się do przekazywanych mu treści.


Terapia UzależnieńProgram Weekendowy

Terapia Uzależnień
Program Weekendowy

Terapia w trybie weekendowym trwająca 6 miesięcy.

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...